Saman om prosjektstyring. F.v. Roger Arnesen, avdelingsleiar,  Omega PS i Oslo, Jon Morten Mo,  sjefingeniør Nytt Nationalmusum, Statsbygg, Svein Tore Haraldseid, dagleg leiar, Omega PS, Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør, Statsbygg, Erik Antonsen, prosjektdirektør Campus Ås, Statsbygg, Trond Mosleth, leiar sluttfasegruppa, Statsbygg og Patrick Stormo Hjerpseth, økonomi og verksemdstyring,  Statsbygg
Foto: Statsbygg
Saman om prosjektstyring. F.v. Roger Arnesen, avdelingsleiar, Omega PS i Oslo, Jon Morten Mo, sjefingeniør Nytt Nationalmusum, Statsbygg, Svein Tore Haraldseid, dagleg leiar, Omega PS, Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør, Statsbygg, Erik Antonsen, prosjektdirektør Campus Ås, Statsbygg, Trond Mosleth, leiar sluttfasegruppa, Statsbygg og Patrick Stormo Hjerpseth, økonomi og verksemdstyring, Statsbygg Foto: Statsbygg

Samarbeid med Statsbygg

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!