Viktig å dra lasset i lag.

Silje Linnes (t.v) og Selma Andersen er dei to som jobbar i JobLearn si avdeling i Etne. Foto: Grethe Hopland Ravn

Tilbyr hjelp

Å hjelpa folk ut i arbeidslivet igjen er målet for Silje Linnes og Selma Andersen. Dei to ansikta representerer personalet i bedrifta JobLearn som nyleg har etablert seg i Etne.

av Grethe Hopland Ravn

Å hjelpa folk ut i arbeidslivet igjen er målet for Silje Linnes og Selma Andersen. Dei to ansikta representerer personalet i bedrifta JobLearn som nyleg har etablert seg i Etne.