Striden kring fallrettane i Høylandvassdraget er no avklart. Her et bilde frå då første del av jordskiftesaken gjekk i 2017. F.v.: Varaordførar Ingemund Berge og rådgjevar Odd Inge Vestbø frå Etne kommune, dagleg leiar Egil Kambo i Kambo Energi AS, kommunen sin advokat Karl Øivind Kristiansen og overingeniør Terje Olav Bakke frå Haugaland og Sunnhordland jordskifterett.
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Striden kring fallrettane i Høylandvassdraget er no avklart. Her et bilde frå då første del av jordskiftesaken gjekk i 2017. F.v.: Varaordførar Ingemund Berge og rådgjevar Odd Inge Vestbø frå Etne kommune, dagleg leiar Egil Kambo i Kambo Energi AS, kommunen sin advokat Karl Øivind Kristiansen og overingeniør Terje Olav Bakke frå Haugaland og Sunnhordland jordskifterett. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Usemje om fallrettar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!