Fem fartsbøter i Sandeid

UP gjennomførte tysdag ein fartskontroll på fv. 46, på Vestbø ved Sandeid. Det blei skrive ut fem forenkla førelegg og høgaste fart blei målt til 66 km/t i 50-sona. Lensmann Ingvar Gjærde opplyser at kontrollen blei halde etter klage frå fastbuande, samt fleire ulukker på staden. Etaten vil fylgja opp med fleire fartsmålingar i området.