• Bilete 1 av 2 - Gøy på trening. Andreklassingane Tomas Vik, Live Vårvik Matre, Jendine Østebøvik, Leander Skålnes Solheim og Tiril Dalaker Miljeteig stiller opp på svømmetrening kvar tysdag i bassenget i Ølen. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Interessa for symjetrening i regi av Ølen idrettslag er stor og vanlegvis er bassenget nesten heilt fullt.

Fullt basseng

Interessa for symjing er stigande blant dei unge medlemmene i Ølen Idrettslag. På mange av treningane er bassenget heilt fullt.

av Irene Mæland Haraldsen

Interessa for symjing er stigande blant dei unge medlemmene i Ølen Idrettslag. På mange av treningane er bassenget heilt fullt.