Ventetid på opp mot 2 timar til SØK-årsmøtet.

Den store interessa for årsmøtet i SØK førte til lange køar for å koma inn i Ølen kulturhus. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Gjekk mann av huse

Uventa stor pågang og lange køar for å få registrert seg, resulterte i eit langt møte då SØK-eigarane i prinsippet sa ja til fusjonsforslaget.

av Irene Mæland Haraldsen

Uventa stor pågang og lange køar for å få registrert seg, resulterte i eit langt møte då SØK-eigarane i prinsippet sa ja til fusjonsforslaget.