God vekst for Fatland-konsernet.

Fatland-konsernet opplev vekst. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Omsette for 4,3 milliardar

Noregs største private kjøttverksemd, Fatland AS som har hovudkontor i Ølen, auka omsetnaden med ni prosent i 2016 samanlikna med året før. Det viser tala som vart offentleg kjende denne veka.

av Torstein Tysvær Nymoen

Noregs største private kjøttverksemd, Fatland AS som har hovudkontor i Ølen, auka omsetnaden med ni prosent i 2016 samanlikna med året før. Det viser tala som vart offentleg kjende denne veka.