Må svare for valdsbruk

Ein mann i 50-åra frå Vindafjord må i juni møte i Haugaland tingrett tiltalt for grov kroppskrenking, trugsmål og for vald mot offentleg tenesteperson. Det var i januar i fjor at mannen, som er tidlegare straffedømt, skal ha slått til ein mann i Etne fleire gonger og sagt at han skulle drepe han. Kvelden etter blei han pågripe av politiet, og under transport til arresten i Haugesund skal han ha slått til ein politistudent. Strafferamma for tiltalepunkta som handlar om vald er inntil tre års fengsel, medan strafferamma for trugsmål er på inntil eitt års fengsel.