Elling Hetland skal sjå til at nynorsken ikkje blir lidande i samband med kommunereforma. FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Elling Hetland er styreleiar i det interkommunale selskapet Haugaland Brann og Redning. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Blir styreleiar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!