Denne bilen hadde overlast og fekk ikkje køyra vidare før sjåføren hadde ordna opp i forholdet.
Foto: Statens vegvesen
Denne bilen hadde overlast og fekk ikkje køyra vidare før sjåføren hadde ordna opp i forholdet. Foto: Statens vegvesen

Kraftig overlast

Statens vegvesen held fram sine kontrollar lags E134 i Vindafjord og torsdag kveld kom etaten over to varebilar kraftig overlaste, den eine med 1.300 kilo. Sjåføren som også køyrte med utslitne bremser, blei anmeldt og fekk køyreforbod. Den andre hadde 900 kilo i overlast. I alt 20 køyrtøy blei stansa. Totalt blei var det fire sjåførar som fekk skriftlege manglar og like mange bruksforbod.