Sauer skadd av hund

Operasjonsleiar ved Sør-Vest politidistrikt avdeling Haugesund melder laurdag kveld om fleire sauer som er skadd av ein laus hund i Sandeid. Hundeeigar er avhøyrt og meldt for brot på dyrevelferdslova.