Skjold-foreldre må på reisefot.

Utvida barnehage i Skjold kan truleg bli ferdig til hausten 2019 dersom alt går på skinner. Rådmannen i Vindafjord føreslår at utbygginga skal bli ferdig i 2019, og ikkje med byggjestart dette året slik politikaren vedtok før jul. Foto: Elin Lothe Haga

Må vente på barnehage

Utviding av Skjold barnehage var på tapetet i 2012, og no kan det bli ein realitet hausten 2019. I mellomtida må foreldra leve med ulempene.

av Jon Edvardsen

Utviding av Skjold barnehage var på tapetet i 2012, og no kan det bli ein realitet hausten 2019. I mellomtida må foreldra leve med ulempene.