• Bilete 1 av 3 - Samarbeider. Marknadssjef Kurt Helgesen og eigar av Old River Saloon, Aslaug Olden Mala, har gått saman om programmet for årets Etnemarknad. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 3 - Lothepus skal halda konsert for både dei vaksne på laurdagskvelden og familiekonsert på søndagen. ARKIVFOTO: SVEIN EGIL ØKLAND

  • Bilete 3 av 3 - Lokale kokkar i full sving med å legga opp gourmetmåltid under fjorårets «Etnir Duggurd». Eit arrangement som også er å finna på programmet i år. F.v. Henrik Knutsson, Åshild Gundegjerde og Bernt Enge.

Partnar for marknaden

For første gong går Etnemarknaden og Old River Saloon saman om programmet for marknaden. Arrangementet er blitt éin dag kortare, men får ein plakat som inneheld både nye innslag og endringar på gamle.

av Grethe Hopland Ravn

For første gong går Etnemarknaden og Old River Saloon saman om programmet for marknaden. Arrangementet er blitt éin dag kortare, men får ein plakat som inneheld både nye innslag og endringar på gamle.