— Det er prinsippet som er feil, seier Lars L. Staurland.

Denne bunkeren i bakgrunnen har Lars L. Staurland betalt eigedomsskatt for i sju år og klager har så langt ikkje nådde fram. Det er ein fuktig kjellar under ein nedlagt bensinstasjon i Ølmedal. Tilgangen er over ein bekk med ei smal bru. Foto: Jon Edvardsen

Skatt på bunker i sju år

For Lars L. Staurland er det ein fuktig, ubrukeleg bunker, men eigedomsskatt må han betale for den likevel. Han synest det er urimeleg.

av Jon Edvardsen

For Lars L. Staurland er det ein fuktig, ubrukeleg bunker, men eigedomsskatt må han betale for den likevel. Han synest det er urimeleg.