36-17-kontroll varebil vindafjord foto statens vegvesen (1)

Stansa med overlast

Statens vegvesen gjennomførte måndag ein kontroll av tyngre køyretøy på E134, på Favnabø i Ølensvåg og på Knapphus med nedslåande resultat. 18 køyretøy blei stansa og sjekka og dei blei gitt fem skriftlege manglar og ti bruksforbod/avskiltingar. To sjåførar blei anmeldt, den eine som køyrte ein varebil, blei stoppa med 1.300 kilo overvekt. Fleire av dei kontrollerte bilane hadde tekniske manglar, bruksforbod på løyve- eller leigekontraktar, samt feil på lasta.