• Bilete 1 av 3 - Arne Gunnar Habbestad er prosjektleiar for tilbygget til Omega sine lokale i Ølensvåg. Han håpar på eit innflyttingsklart kontorlandskap til nyttår. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 3 - Dagleg leiar i Omega AS, Petter Aalvik trur botnen på nedgangstidene blei nådd i fjor. No ser han lys i tunnelen og piler som peikar oppover. Arkivfoto

  • Bilete 3 av 3 - Slik blir fasaden på tilbygget i Ølensvåg. Bygget rommar 1.000 kvadratmeter og vil innehalde tre etasjar med rundt 20 kontor i kvar etasje. Illustrastrasjon: Omega

Utvidar for framtida

Dei tre siste åra har vore vanskelege for Omega AS og nedgangstidene har sett sitt preg på bedrifta. Likevel ser eigarane framover og byggjer eit tilbygg på 1.000 kvadrat i Ølensvåg.

av Grethe Hopland Ravn

Fakta / Omega AS

Konsernrekneskap i mill. kroner

2016          2015

Driftsinntekter             1.201,4      1.552,5

Driftsresultat               20,5           37,4

Netto finans                 -7,2            -0,2

Resultat før skatt         13,4           37,2

Årsresultat                     0,4           22,5

 

982 medarbeidarar i konsernet ved årsskiftet 2014

920 medarbeidarar i konsernet ved årsskiftet 2015

878 medarbeidarar i konsernet ved årsskiftet 2016

917 medarbeidarar i konsernet per 1. mai 2017

 

Dei tre siste åra har vore vanskelege for Omega AS og nedgangstidene har sett sitt preg på bedrifta. Likevel ser eigarane framover og byggjer eit tilbygg på 1.000 kvadrat i Ølensvåg.