• Bilete 1 av 3 - Øver til 17. mai. Kari Skogen, Ole Sigve Leifsen, Siv Marit Espevoll, Gro Anett Espevoll, Hilde Langballe, Venke Hundseid, Anita Vormestrand, Sondre Bakkedal Espevoll, Nils Erik Eide og Jon Bjarte Aarekol. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 3 - 11 år gamle Sondre Bakkedal Espevoll er den yngste musikanten i gruppa som består av tidlegare skulemusikantar.

  • Bilete 3 av 3 - Fast innslag 17. mai i VIkedal. Drilljentene i Vikedal øver saman med dei korpset.

Veteranane tar ansvar

To gonger i året pussar ein gjeng tidlegare korpsmusikantar instrumenta og diskar opp med ekte korpsmusikk. Det sikrar bygdefolk i Vikedal musikk til 17. mai toget kvart år.

av Irene Mæland Haraldsen

To gonger i året pussar ein gjeng tidlegare korpsmusikantar instrumenta og diskar opp med ekte korpsmusikk. Det sikrar bygdefolk i Vikedal musikk til 17. mai toget kvart år.