Hans Victor Koch i Havforskingsintituttet håpar live-sending frå Etnneelva blir godt tatt i mot av alle interesserte.
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Hans Victor Koch i Havforskingsintituttet håpar live-sending frå Etnneelva blir godt tatt i mot av alle interesserte. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Etneelva minutt for minutt

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!