Gått rett i bakken fleire gonger.

Ragnar Nesheim i Vikedal har fleire gonger tatt kontakt med Vindafjord kommune om vegen opp til huset og vidare inn på gang- og sykkelstien. Trass i at det er tre år sidan den første kontakten, har han ikkje fått konkret svar på om kommunen vil asfaltere den kommunale vegen. Foto: Jon Edvardsen

Etterlyst tiltak i tre år

Ragnar Nesheim er avhengig av rullestol og eitt av dei største hindera han har, er den kommunale vegen rett ved huset sitt. Til alt hell har det gått bra når han har tippa over med rullestolen.

av Jon Edvardsen

Ragnar Nesheim er avhengig av rullestol og eitt av dei største hindera han har, er den kommunale vegen rett ved huset sitt. Til alt hell har det gått bra når han har tippa over med rullestolen.