• Bilete 1 av 6 - Gamle vindauge blir som nye etter ein omgang i verkstaden til Knut Hamre i Etne. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 6 - Slik kan eit vindauge sjå ut før det blir tatt hand om av kyndige hender.

  • Bilete 3 av 6 - Utskifting av øydelagt treverk må til før glaset kan setjast tilbake.

  • Bilete 4 av 6 - Det krev mykje tolmod og stor kunnskap når deler av treverket skal bytast.

  • Bilete 5 av 6 - Ferdig restaurerte vindauge klar for henting.

  • Bilete 6 av 6 - Det heimelaga grindverkshuset har Knut Hamre plukka ned og sett saman igjen på ulike utstillingar og messer rundt om i landet.

Fagmann av dei sjeldne

Utrusta med malingsskrape, varmluftspistol, rikeleg med olje og ein god porsjon tolmod syt 84 år gamle Knut Hamre for at gamle verneverdige vindauge blir som nye.

av Irene Mæland Haraldsen

Utrusta med malingsskrape, varmluftspistol, rikeleg med olje og ein god porsjon tolmod syt 84 år gamle Knut Hamre for at gamle verneverdige vindauge blir som nye.