Regjeringspartia snur etter mykje kritikk.

Det er langt fram til ny veg mellom Bakka og Solheim, men gledeleg for regionen at E134 over Haukeli blir forsert. Arkivfoto

Framskunda byggestart på E134

Etter mykje frå pes frå næringslivet og sine eigne i regionen, har Høgre, Frp og støttepartia KrF og Venstre samla seg om ein merknad til Nasjonal Transportplan som opnar for byggestart på Seljestadtunnelen i 2021.

av Arne Frøkedal

— At Høgre, Frp, KrF og Venstre har lytta til gode innspel om E134 Haukelivegen har vore heilt alfaomega i denne saka, seier stortingsrepresentant for Høgre Arve Kambe i ein kommentar etter at nyhendet blei kjent måndag føremiddag.

Stortingsrepresentanten frå Haugesund som er leiar av Arbeids- og sosialkomiteen, ser på dette som ein gledeleg dag for regionen. Merknaden frå dei fire partia fører til at førehandskinnkrevjing av bompengar til prosjektet vil starta i 2019, og at bygginga av den vestlege av tunnelane over Haukeli, kan koma i gang to år seinare.

I det opphavlege forslaget til NTP som kom tidleg i april, låg E134 Haukeli inne i siste del av perioden, etter 2024, noko som har skapt svært sterke reaksjonar lokalt og i regionen, ikkje minst frå næringslivet.

— At me nå kan få til byggestart for første tunnelen over Haukeli i første planperiode er heilt avgjerande for vår og dei tre andre partia sitt truverde, seier Kambe vidare.

Han peikar på at E134 er den viktigaste aust-vest-vegen i landet.

— Og når Rogfast opnar om ikkje så mange år, vil den dominere i endå større grad, seier Kambe.

For den som håpte forsering av ny E134 Solheim i Skjold til Bakka i Etne, er den ingen gode nyhende i denne omgangen. Prosjektet er ikkje nemnd i NTP-dokumentet som går fram til 2029 og går ei uviss framtid i møte.