Barnevernsleiar Dan Jørgen Eide i Vindafjord kommune er i samarbeid med Bufetat i gang med å planleggje og rekruttere fosterheimar for mindreårige asylsøkjarar i Vindafjord som har fått opphald i landet. Foto: Jon Edvardsen
Leiar Dan Jørgen Eide i barnevernstenesta for Etne og Vindafjord trur det blir ein lågare terskel for å kontakte barnevern når dei to kommunane går saman med Tysvær og Sveio om ei barnevernsvakt heile døgnet. Foto: Jon Edvardsen

Hjelp døgnet rundt

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!