Den nye bilen til Etne og Vindafjord brann- og redning blir ein del av beredskapen til det nye Haugaland brann og redning IKS. Kven som blir toppsjef der får me truleg svar på i august.
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
IllustrasjonsfotoBilde 1 av 2
Elling Hetland skal sjå til at nynorsken ikkje blir lidande i samband med kommunereforma. FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Elling Hetland er styreleiar i det interkommunale selskapet Haugaland Brann og Redning. FOTO: TORSTEIN NYMOENBilde 2 av 2

Jaktar ny brannsjef

Etne sin eks-rådmann skal finne brannsjefen som skal passa på heile Haugalandet.

Den tidlegare Etne-rådmannen Elling Hetland har i si rolle som styreleiar i det nye Haugaland brann og redning IKS leia arbeidet med å pusle saman den nye interkommunale brann- og redningstenesta for Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio Tysvær, Utsira og Vindafjord.

No står han og resten av styre føre ei av dei viktigaste oppgåvene, å finne kandidatar til brannsjefstillinga.

Tilsetting i august

— Det er styret i Haugaland brann og redning IKS som etter planen skal tilsette ny dagleg leiar i løpet, opplys han i ei pressemelding.

Etter planen vil tilsetting finne stad i august. Rekrutteringsprosessen skjer i samarbeid med Personalhuset AS.

Passar på 114.000

— Den nye brann- og redningssjefen får ein spennande og utfordrande oppgåve med å byggje og leie ei verksemd med om lag 380 personar på heil- og deltid, seier Hetland.

Det nye branndistriktet dekker eit stort geografisk område med nær 114.000 innbyggjarar.