Har resistente bakteriar.

Omsorgsenteret i Ølen er hardast råka av MRSA smitte. Foto: Jon Edvardsen

To sjukeheimar berørte

Både ved omsorgssenter i Ølen og Etne er det dei siste dagane oppdaga tilfelle av motstandsdyktige gule stafylokokkar (MRSA). Tiltak er sett i verk for å hindra spreiing begge stader.

av Irene Mæland Haraldsen

Både ved omsorgssenter i Ølen og Etne er det dei siste dagane oppdaga tilfelle av motstandsdyktige gule stafylokokkar (MRSA). Tiltak er sett i verk for å hindra spreiing begge stader.