• Bilete 1 av 5 - Silje Håkull Apeland (8) og Eline Opheim Lærdal (8) fangar krabbar i fjærasteinane. Foto Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 5 - Ungane kosa seg ute i det fri nede ved sjøen i Sandeid.

  • Bilete 3 av 5 - På jakt etter fisk og krabbe. Frå venstre Rune Aleksander O. Halleraker, Vegar H. Owe, Sindre Vestbø, Markus M. Svendsen, Ørjan M. Svendsen, Nicodem Bartczak og Eiril S. Enge.

  • Bilete 4 av 5 - Unge kokkar. Evaldas Kiskis (t.v.) og Tim Dentel hadde ansvar for fiskesuppa.

  • Bilete 5 av 5 - Gudmund Haaland Miljeteig sikra dagens middag.

Undervisning i det fri

Åtteåringane Silje Håkull Apeland og Eline Opheim Lærdal kosar seg med undervisning i det fri.

av Irene Mæland Haraldsen

Åtteåringane Silje Håkull Apeland og Eline Opheim Lærdal kosar seg med undervisning i det fri.