Arbeidsulukke på Fatland

Onsdag vart ein arbeidstakar skadd på Fatland, då han fekk handa si i ein maskin. Mannen er køyrt til sjukehuset med skadar i hand. Politiet har vore på staden og Arbeidstilsynet er varsla. Sak er oppretta.