Tjerand Lunde var ein profil innan psykiatrien i Hordland og dessutan i friidrettsmiljøet.
Arkivfoto: Kvinnheringen
Tjerand Lunde var ein profil innan psykiatrien i Hordland og dessutan i friidrettsmiljøet. Arkivfoto: Kvinnheringen

Ein bauta er borte

Tjerand Tormod Lunde døydde tidleg onsdag morgon, 5. juli i heimen sin på Valen. Lunde døydde med den næraste familien rundt seg, 83 år gamal.

Tjerand Lunde var ein bauta på fleire arenaer. Først og fremst som overlege og psykiater på Valen sjukehus i over ein mannsalder (1. sept. 1970 til 31. des. 2006). Idrettsmannen Lunde vart medlem i IL Trio alt i 1949 og var leiar i laget frå 1976 til 2012. Heile tida med eit stort engasjement for barne- og ungdomsidrett.

Lunde var også politisk aktiv og sat i kommunestyret for Senterpartiet.

I 2002 fekk han Kvinnherad kommune sin kulturpris. I 2006 vart han tildelt Kongens fortenestemedalje.