Helsestasjonen i Vindafjord har fått nærmare 3 millionar kroner i tilskot frå Helsedirektoratet som skal kome barn og unge til gode.

Leiande helsesøster Maren Tjelmeland Hustoft i Vindafjord kommune meiner det førebyggande arbeidet blant barn og unge kan få eit oppsving når fire stillingar med til saman over tre årsverk kjem på plass på grunn av dei ekstra millionane. Foto: Jon Edvardsen

Glad for ekstra millionar

Helsestasjonen i Vindafjord har fått 2,8 millionar kroner i prosjektmidlar frå Helsedirektoratet. Nye stillingar skal kome elevar til gode ved å satse meir på førebygging.

av Jon Edvardsen

Helsestasjonen i Vindafjord har fått 2,8 millionar kroner i prosjektmidlar frå Helsedirektoratet. Nye stillingar skal kome elevar til gode ved å satse meir på førebygging.