Braut vikeplikta

Ein bilførar som ved 7-tida måndag morgon braut vikeplikta ved E134 på Knapphus, vart premiert med eit førelegg på 6.000 kroner og tre prikkar i førarkortet sitt. Brotet på trafikklova fann stad med politiet som vitne.