Billegare pris - mindre rabatt.

Staten går inn med to millionar årleg for å senke taksten på bompengeinnkrevjinga i Åkrafjorden. Men samtidig misser bilistane fleire gunstige rabattordningar. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Gir og tar i Åkrafjorden

Staten går inn med to millionar kroner årleg for å senke taksten i bompengeinnkrevjinga i Åkrafjorden. Men samstundes blir det kutta i rabattane.

av Torstein Tysvær Nymoen

Staten går inn med to millionar kroner årleg for å senke taksten i bompengeinnkrevjinga i Åkrafjorden. Men samstundes blir det kutta i rabattane.