Staten går inn med to millionar årleg for å senke taksten på bompengeinnkrevjinga i Åkrafjorden. Men samtidig misser bilistane fleire gunstige rabattordningar.
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Staten går inn med to millionar årleg for å senke taksten på bompengeinnkrevjinga i Åkrafjorden. Men samtidig misser bilistane fleire gunstige rabattordningar. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Gir og tar i Åkrafjorden

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!