Etnemarknaden doblar området med aktivitetar for barn og unge, og marknadsleiaren håpar på ein innhaldsrik marknad for heile familien.

Satsar på barnefamiliane

Med dobbelt så stort område øyremerkt aktivitetar for barn og unge, omfangsrikt utstillingsareal for landbruk, eigen mathall og med over 200 utstillarar på plass, håpar marknadsleiar Kurt Helgesen på ei innhaldsrik marknadshelg for heile familien.

av Irene Mæland Haraldsen

Med dobbelt så stort område øyremerkt aktivitetar for barn og unge, omfangsrikt utstillingsareal for landbruk, eigen mathall og med over 200 utstillarar på plass, håpar marknadsleiar Kurt Helgesen på ei innhaldsrik marknadshelg for heile familien.