• Bilete 1 av 3 - Inne i drivhuset til Arne Birkenes på Birkenesbøen i Etne heng drueklasane frodige og fine.

  • Bilete 2 av 3 - Når druene er runde og set laust på festet er dei klar for innhausting.

  • Bilete 3 av 3 - Utandørs har Arne Birkenes ein druestokk som har vakse seg enorm i løpet av våren og sommaren.

Druer frå golv til tak

For ti år sidan kjøpte han sine første drueplanter. Målet var å laga druevin til husbruk, men ennå har ikkje Arne Birkenes (79) klart å knekka koden.

av Irene Mæland Haraldsen

For ti år sidan kjøpte han sine første drueplanter. Målet var å laga druevin til husbruk, men ennå har ikkje Arne Birkenes (79) klart å knekka koden.