• Bilete 1 av 2 - Hatteland Group i Vats er store på datalagring. Konsernsjef Stig Hatteland er klar på at Noreg treng å investere i fiberkablar til utlandet. ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Etnebuen Ketil Barkved er dagleg leiar i No-Uk Com AS. FOTO: RYFYLKE IKS

Hatteland blar opp

Hatteland Group og Haugaland Kraft er mellom fem investorar som vil gå inn med nesten ein halv milliard kroner i ein ny fiberkabel mellom England og Vestlandet. Målet er å skape nye arbeidsplassar.

av Torstein Tysvær Nymoen

Hatteland Group og Haugaland Kraft er mellom fem investorar som vil gå inn med nesten ein halv milliard kroner i ein ny fiberkabel mellom England og Vestlandet. Målet er å skape nye arbeidsplassar.