Seks fekk bøter

Trafikkontroll i Ølen.


Seks førelegg blei gitt ut då politiet heldt ein trafikkontroll i Ølen tidleg tysdag ettermiddag. Fire av bøtene var for bruk av mobilteleton, dei to andre for brot på fartsgrensa, melder Sør-Vekst politidistrikt avd. Haugesund. Høgaste fart var 69 km/t i 60 sone.