• Bilete 1 av 4 - Her ved Tinghaugen i Nedre Vats er seks leilegheiter på gang. Driftsleiar Vidar Miljeteig og prosjektleiar Anders Molland i Nordbohus Haugaland er positivt overraska over responsen på leilegheitene. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 4 - Her er utsikta oppe på sjølve Tinghaugen der to bustader er under oppføring. Utsikt til Åmsosen og Vatsfjorden.

  • Bilete 3 av 4 - Slik ser bustaden med seks leilegheiter ut. Illustrasjon: Nordbohus

  • Bilete 4 av 4 - Slik kan ei ferdig stove sjå ut.

Unge kjøparar i Vats

Ved foten til Tinghaugen i Vats har fem av seks leilegheiter gått unna i rekordfart. Dei fleste kjøparane er unge.

av Jon Edvardsen

Ved foten til Tinghaugen i Vats har fem av seks leilegheiter gått unna i rekordfart. Dei fleste kjøparane er unge.