• Bilete 1 av 2 - Mange viste interesse for dette gardsbruket i Ølensvåg, og kjøparen blei ein bonde frå Kvinnherad. Foto: Eiendomsmegler A

  • Bilete 2 av 2 - Lars Martin Eikeland (25) frå Vats er på jakt etter ein landbrukseigedom. Foto: Privat

Mange kjøparar – lite til sals

Fleire titals interessentar var på banen då dette gardsbruk i Ølensvåg nyleg blei seld for over sju millionar. Lars Martin Eikeland (25) har jakta i fleire år etter eit bruk, utan å lukkast.

av Irene Mæland Haraldsen

Fleire titals interessentar var på banen då dette gardsbruk i Ølensvåg nyleg blei seld for over sju millionar. Lars Martin Eikeland (25) har jakta i fleire år etter eit bruk, utan å lukkast.