• Bilete 1 av 4 - Ute med ny bok. F.v. Jon Tørresdal (72), Hans Frøyland (87), Sverre Tørresdal (90) og Claus Tørresdal (93) har samla historia om Tørresdal mellom to permar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 4 - Soga om Tørresdal skildrar dagleglivet frå 1500 og fram til i dag.

  • Bilete 3 av 4 - Augun Natskår, som står saman med hesten, kjøpte garden Tongane i 1920. Bilde frå boka

  • Bilete 4 av 4 - Jubilant. Bokdebutant og tidlegare rektor Sverre Tørresdal kunne feira 90-års dag samstundes med boklansering.

90-åringar med bokdebut

I over ti år har dei samla historier og fakta frå Tørresdal i Vindafjord. Nå har dei fire godt vaksne karane, Sverre (90), Claus (93) og Jon (72) Tørresdal og Hans Frøyland (87) tatt steget og gitt ut bok om dagleglivet i den vesle grenda frå 1500-talet og fram til vår tid.

av Irene Mæland Haraldsen

I over ti år har dei samla historier og fakta frå Tørresdal i Vindafjord. Nå har dei fire godt vaksne karane, Sverre (90), Claus (93) og Jon (72) Tørresdal og Hans Frøyland (87) tatt steget og gitt ut bok om dagleglivet i den vesle grenda frå 1500-talet og fram til vår tid.