• Bilete 1 av 3 - Aktiv læring. Christoffer Heggebø Sandsgård (framme f.v.), Vilde Sandvik, kateket Britt Karstensen, Theodor Reimers og Jonas S. Sandsgård lagar bølgjer på havet. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 3 - Interesserte. Frå v. Theodor Reimers, Jonas Sandsgård og Ingeborg S. Gjerdevik likar å høyra om forteljingar frå Bibelen.

  • Bilete 3 av 3 - I aksjon. Siri Steinsland i rolla som Sakkeus.

Engasjerte elevar

Gjennom rollespel, forteljarstund og song fekk 12 år gamle Jonas Sandsgård og dei andre elevane på mellomtrinnet ved Bjoa skule læra om sentrale forteljingar i Bibelen.

av Irene Mæland Haraldsen

Gjennom rollespel, forteljarstund og song fekk 12 år gamle Jonas Sandsgård og dei andre elevane på mellomtrinnet ved Bjoa skule læra om sentrale forteljingar i Bibelen.