• Bilete 1 av 5 - Kjell Mathiassen er glad for å kunne bu ved Skånevik omsorgssenter. Her saman med avdelingsleiar Irina Zimina (t.v) og pleie- og omsorgsleiar Kitty Soltvedt Øyjord. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 5 - Pleie- og omsorgsleiar Kitty Soltvedt Øyjord i drøs med Gunvor Langhelle (t.v.) og Anlaug Larsen.

  • Bilete 3 av 5 - Inger Åsheim serverer kaffe til Gerd Puntervold (t.v.), Kjell Mathiassen, Berit Mortveit, Gunvor Langhelle og Anlaug Larsen.

  • Bilete 4 av 5 - Bueiningane er store og er godt tilrettelagt for utstyr som kvar enkelt brukar treng i den daglege pleia.

  • Bilete 5 av 5 - Skribenten reiser spørsmål til ansvarlege i Etne kommune rundt omsorgssenteret i Skånevik. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Her har vi det godt

Ombygginga ved Skånevik omsorgssenter er snart i mål. Bebuarane er nøgde.

av Torstein Tysvær Nymoen

Ombygginga ved Skånevik omsorgssenter er snart i mål. Bebuarane er nøgde.