• Bilete 1 av 3 - Det nye flisfyringsanlegget i Eiobakken i Ølen skal i første omgang levere over 2 killowattimar gjennom vassboren varme. Dagleg leiar Harald Selsaas i Vindafjord Biovarme seier dei vil tredoble leveransen samanlikna med anlegget dei har i dag. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 3 - Det gamle anlegget er i ein container ved Ølen omsorgsenter og har forsynt sjukeheimen, omsorgsbustader og rådhuset med varme sidan 2007.

  • Bilete 3 av 3 - Nye røyr blir lagt for å føre varme til svømmehallen, Ølen vgs og det nye kultur- og læringssenteret.

Investering i grøn varme

Vindafjord Biovarme skal tredoble leveransen av varme frå treflis i Ølen sentrum. Investeringa er på 11 millionar kroner og levert energi blir over 2 millionar kilowatt i året.

av Jon Edvardsen

Vindafjord Biovarme skal tredoble leveransen av varme frå treflis i Ølen sentrum. Investeringa er på 11 millionar kroner og levert energi blir over 2 millionar kilowatt i året.