• Bilete 1 av 2 - Gåve som varmar. Helene Skeie Østhus ved Kirkens Bymisjon Haugalandet gler seg over bidraget frå tilsette ved Enge skule i Etne og andre som har strikka skjerf. Foto: Privat

  • Bilete 2 av 2 - Tilsette ved Enge skule i Etne har strikka tolv oransje skjerf i ledige stunder på skulen. Foto: Privat

Kirkens Bymisjon glade for bidrag

Ein gong i året arrangerer Kirkens Bymisjon ein kampanje for eit inkluderande samfunn gjennom å dela ut gratis heimestrikka skjerf til alle. Ved Enge skule i Etne har tilsette gitt sitt bidrag til aksjonen.

av Irene Mæland Haraldsen

Ein gong i året arrangerer Kirkens Bymisjon ein kampanje for eit inkluderande samfunn gjennom å dela ut gratis heimestrikka skjerf til alle. Ved Enge skule i Etne har tilsette gitt sitt bidrag til aksjonen.