• Bilete 1 av 3 -

  • Bilete 2 av 3 - Vegen over Haukelifjell. Foto: Geir Hus

  • Bilete 3 av 3 - Seljestadjuvet i gamle dagar. Foto etter kopi frå Norsk Vegmuseum

Kjær veg mellom to permar

Han har køyrt mellom aust og vest tallause gonger. Nå har kvinnheringen Geir K. Hus (50) fanga sine inntrykk mellom to permar og gitt ut ei bok med tekst og bilete frå liv og natur langs heile Europaveg 134.

av Irene Mæland Haraldsen

Han har køyrt mellom aust og vest tallause gonger. Nå har kvinnheringen Geir K. Hus (50) fanga sine inntrykk mellom to permar og gitt ut ei bok med tekst og bilete frå liv og natur langs heile Europaveg 134.