• Bilete 1 av 2 - Svein Fatland ved Fatland i Ølen har grunn til å vera tilfreds av etterspurdnaden etter det nye produktet Viking Cheeps som er laga av tørka fårekjøt. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Kebabkjøt, soddboller og terna bacon er å finna blant dei 50 nye prudukta av sau og lam signert Fatland slakteri.

Sauesnacks slår an

Ved Fatland slakteri i Ølen har dei aldri selt så mykje lam og sau som i år, og når rundt 50 nye produkt snart står klar for marknaden må Svein Fatland ty til innkjøp frå overskotslageret.

av Irene Mæland Haraldsen

Ved Fatland slakteri i Ølen har dei aldri selt så mykje lam og sau som i år, og når rundt 50 nye produkt snart står klar for marknaden må Svein Fatland ty til innkjøp frå overskotslageret.