Kjeldesortering er utfordrande.

Nå har alle innbyggjarane i HIM-distriktet fem avfallsmoglegheiter for returavfall. Glas- og metall, papir, restavfall, matavfall og plast. Her står Kjartan Torvestad (t.v), Hans Almeland og Gry Dahle Lie med dei fire dunkane. I tillegg til desse har alle fått utdelt rullar med plastsekker til plastavfall. Foto: Grethe Hopland Ravn

Mange bommar

Rett over nyttår startar tømminga av den fjerde søppeldunken frå HIM, for glas og metallemballasje. Kjeldesortering burde dermed vera enkelt og greitt for dei fleste. Men kva kan ein eigentleg kasta kor?

av Grethe Hopland Ravn

Rett over nyttår startar tømminga av den fjerde søppeldunken frå HIM, for glas og metallemballasje. Kjeldesortering burde dermed vera enkelt og greitt for dei fleste. Men kva kan ein eigentleg kasta kor?