87-17-him-bosspann
Nå har alle innbyggjarane i HIM-distriktet fem avfallsmoglegheiter for returavfall. Glas- og metall, papir, restavfall, matavfall og plast. Her står Kjartan Torvestad (t.v), Hans Almeland og Gry Dahle Lie med dei fire dunkane. I tillegg til desse har alle fått utdelt rullar med plastsekker til plastavfall. Foto: Grethe Hopland Ravn

Mange bommar