Gjorde grep mot mobbing.

Leiar i samarbeidsutvalet Norleif Fjeldheim (t.v.) og leiar i FAU, Johannes Hustveit fann grunn til å få sett i verk tiltak mot mobbing. Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Når ungane sluttar å gi beskjed er det feil

Eit par hendingar ved Skjold skule sette fart i arbeidet med å førebyggja mobbing. Eit av tiltaka var å få foreldra meir på banen.

av Irene Mæland Haraldsen

Eit par hendingar ved Skjold skule sette fart i arbeidet med å førebyggja mobbing. Eit av tiltaka var å få foreldra meir på banen.