• Bilete 1 av 4 - Fekk prøva seg. 5 år gamle Eivind riber Nilsen med hjarte-og lungeredning saman med Daniel Klyve Kvassheim ved stasjonen i Ølen. 3 år gamle Ida Emilie S. Maage (i rosa dress), Emilie Kavaliauskaite (5) og Kristian Nesheim Taraldsøy (5) følgjer med. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 4 - Pølsefest. Framme f. venstre: Magnus Leknes-Tysse (5) og Eivind Nilsen Riber (5) får mat av Johnny Tønnesen og Arild Pedersen. Nikolai Oma Tjøsvoll (5) hjelper til med serveringa.

  • Bilete 3 av 4 - Viktig lærdom. Maisaa Aloush (t.v) prøver å leggja Danile Klyve Kvassheim i stabilt sideleie medan stasjonsleiar Nelly Karin Oma hjelper til.

  • Bilete 4 av 4 - Stas med tur i sjukebilen: F. v. Nikolai Oma Tjøsvoll, Christoffer Alvseike og Eivind Nilsen Riber får seg ein biltur med sjåfør Johnny Tønnesen

Spennande dag på ambulansestasjonen

For fem år gamle Eivind Nilsen Riber og ungane i Ølensjøen Fus barnehage blei det ein lærerik dag då dei tok den korte turen til ambulansestasjonen.

av Irene Mæland Haraldsen

For fem år gamle Eivind Nilsen Riber og ungane i Ølensjøen Fus barnehage blei det ein lærerik dag då dei tok den korte turen til ambulansestasjonen.