• Bilete 1 av 4 - Pris til unge gründerar. Ole Eirik (t.v.) og Anders Mæland markerer seg i vekst og utvikling i byggebransjen. Arkivfoto: Arne Frøkedal

  • Bilete 2 av 4 - Første trinn av Osnes 2 kan etter planen startast opp til våren. Illustrasjon: Bim & boligprosjektering AS

  • Bilete 3 av 4 - Brødrene Mæland ser for seg dette næringsbygget på Tongane, nær Etne sentrum- Illustrasjon: Bim & boligprosjektering AS

  • Bilete 4 av 4 - Grunneigar og entreprenør Gunnar Lien skryt av dei to unge grûnderane.

Sprett som ei gaselle

Eit nytt par Brødrene Mæland har suksess i byggebransjen. Dei unge snekkarane Anders (28) og Ole Eirik Mæland (31) har få år etter oppstarten av eige aksjeselskap fått statusen gasellebedrift.

av Arne Frøkedal

Eit nytt par Brødrene Mæland har suksess i byggebransjen. Dei unge snekkarane Anders (28) og Ole Eirik Mæland (31) har få år etter oppstarten av eige aksjeselskap fått statusen gasellebedrift.