• Bilete 1 av 4 - Kristine Nybru (f.v.) , Bjørnar Våg Skjold, Anders Espevoll, Sondre Bakkedal Espevoll, Idar Golf og Marie Krokedal Furuly testar roboten som dei har bygd og programmert til å utføra ulike oppgåver. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 4 - Vebjørn Eikje Blikra, lærar Merete Djuve og Julie Ananiassen Haaland diskuterer forskingsprosjektet som elevane har jobba med.

  • Bilete 3 av 4 - Morten Reimers, Magni Kristine Eikeland, Olve Birkeland og Vera Gjerde har vore med på å laga presentasjonsstanden som skal brukast under konkurransen i Sandnes. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 4 av 4 - Bjørnar Våg Skjold (t.v.) får god hjelp av Sondre Bakkedal Espevoll og Idar Golf med å styra roboten.

Unge forskarar

Sjuandeklassingane i Vikedal og Sandeid har drive forsking på vatn og til helga skal dei presentera prosjektet sitt under konkurransen First Lego League. Det gleder Sondre Bakkedal Espevoll og dei andre elevane i 7. klasse ved Vikedal skule seg svært til.

av Irene Mæland Haraldsen

Sjuandeklassingane i Vikedal og Sandeid har drive forsking på vatn og til helga skal dei presentera prosjektet sitt under konkurransen First Lego League. Det gleder Sondre Bakkedal Espevoll og dei andre elevane i 7. klasse ved Vikedal skule seg svært til.