• Bilete 1 av 2 - Avvikling av butikken tar ikkje knekken på ein munter kommentar ved disken. Frå venstre Leif Bjarne Olsen og Lars B. Skipevåg i avviklingstyret og Sigrid Aksaand som handlar hos Liv Norunn Bakkedal som har arbeidd på Coop i Kvaløy i 25 år. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 2 - Børge Rønnevik (t.v.) og Erik Åsheim Nordtveit arbeider på fiskeoppdrett i Vågafossen og er gode kundar, men privat kunne han vore meir lojal, meiner Børge Rønnevik.

Imsland mistar butikken

Styrt avvikling av handelslaget i Imsland er i gang, men enno er det fleire som håpar på eit mirakel for den einaste daglegvarebutikken i bygda.

av Jon Edvardsen

Styrt avvikling av handelslaget i Imsland er i gang, men enno er det fleire som håpar på eit mirakel for den einaste daglegvarebutikken i bygda.