Etne og Vindafjord er to av rundt 50 kommunar som har slutta seg til alkovettorganisasjonen

SLT-koordinator i Etne og Vindafjord, Liv Ellen Ebne, tilbyr hjelp til bedrifter som vil laga sine eigne alkovettreglar for arrangement på jobben. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Alkovett på julebordet

Julebordsesongen er godt i gong og med den både god mat og alkoholhaldig drikke. For enkelte juleborddeltakarar kan julefesten by på ubehagelege opplevingar og SLT-koordinator Liv Ellen Ebne rår bedrifter til å utarbeida reglar for alkoholinntak.

av Irene Mæland Haraldsen

Julebordsesongen er godt i gong og med den både god mat og alkoholhaldig drikke. For enkelte juleborddeltakarar kan julefesten by på ubehagelege opplevingar og SLT-koordinator Liv Ellen Ebne rår bedrifter til å utarbeida reglar for alkoholinntak.