89-17-liv ellen ebne
SLT-koordinator i Etne og Vindafjord, Liv Ellen Ebne, tilbyr hjelp til bedrifter som vil laga sine eigne alkovettreglar for arrangement på jobben. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Alkovett på julebordet